Tööleht “Uimastid ja ohud” inimeseõpetus 7. klass

2.00 

Inimeseõpetuse tööleht “Uimastid ja ohud” 7. klassile. Tööleht on koostatud “Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse õpik” ja www.narko.ee veebilehe põhjal.

Kategooriad: , Õppeaste:

Inimeseõpetuse tööleht “Uimastid ja ohud” 7. klassile. Tööleht on kaks A4 lehekülge. Tööleht on koostatud “Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse õpik” ja www.narko.ee veebilehe põhjal. Õpitulemusena õpilane: 1) jaotab uimasteid illegaalseteks ja legaalseteks, 2) nimetab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalisi mõjusid ning 3) analüüsib uimastite tarvitamisega seotud müüte ja fakte. Samuti saab õpilane arendada digipädevusi: 1) internetist informatsiooni otsimine ning 2) informatsiooni hindamine ja analüüsimine.

Hinnangud puuduvad.