Tööleht: murdeealine ja seadused

2.00 

Käsitleb 7.klassi inimeseõpetuse seaduste tundmise teemasid, nt lasteombudsmann, lapse kohustused ühiskonna ees, liikumisvabaduse piirangud ja koolikohustus.

Õpetaja: Käthlin Aarna
Kategooria: Õppeaste: