Tööleht: enesekohased ja sotsiaalsed oskused

3.00 

5.klassi inimeseõpetuse tööleht enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste teemal. Harjutused: defineerimine, näidete toomine, eneseanalüüs, arutlusküsimus jne.

Õpetaja: Käthlin Aarna
Kategooria: Õppeaste: