Teema Digipööre

5.00 

Kategooria: Õppeaste:

Failis on kokku 20lk

 • Tekst küsimustega
 • Kirjale vastamine
 • Etteütlus
 • Digipööre sõnavara
 • Tekst “digivahendid meie ümber”
 • Ülesanne teksti põhjal (ühenda)
 • Ristsõna
 • Õige/vale
 • Sõnavara
 • Tegusõnad
 • Kirja kirjutamine näite järgi
 • Lausete tõlkimine
 • Ainsus ja mitmus (see VS need)
 • Klaviatuur
 • Lünkade täitmine
 • Kaardimäng “kellel on? mul on” 20 kaarti
Hinnangud puuduvad.