Täiskasvanuna õppimine – millised on eelised ja mis võib olla keeruline. 25 jutupunkti. Tasemele C1 ja B2+.

2.50 

Täiskasvanuna õppimine – millised on eelised ja mis võib olla keeruline. 25 jutupunkti. Tasemele C1 ja B2+.

Täiskasvanuna õppimine – millised on eelised ja mis võib olla keeruline. Kokku 25 jutupunkti. Tasemele C1 ja B2+.

Õppematerjali maht 1 lk.

Õppijate ja õpetajate tagasiside jutupunktide töölehele: Need aitavad vestelda, ideid arendada ning on mõõduka raskusastmega. Pole liiga lihtsad ning õppijad omandavad ka uut sõnavara.

Teemavaldkonnad: Elukestev õpe, haridus, karjääripööre, ühiskonnaelu, muutustega toimetulek.

 

Hinnangud puuduvad.