Sotsiomeetrilised testid

2.00 

Õpetaja: Kristi Lõbu
Kategooria:

Kasuta sotsiomeetrilisi teste klassi sisekliima hindamiseks. Kõige paremini sobivad lünktekstid, kuhu on vastavad küsimused osavalt ära peidetud. Tee tulemustest koondtabel ja seejärel koosta diagramm
või joonis, mis on hea alus arutelule lapse ja vanemaga iga-aastasel arenguvestlusel. Ära unusta, et teiste laste tulemused pead anonüümseks muutma. Näiteks võid nimed numbritega asendada. Mõtle vestlus enne korralikult läbi. Jälgi, et õpilane ei võtaks tulemusi väga hinge. Ole valmis teemasid lahti rääkima ja selgitustööd tegema. Küsi lapselt, miks on tema meelest tulemused sellised, nagu need on. Mida ja kuidas saaks paremaks muuta? Õpilaste omavahelisi suhteid võiks testida igal aastal, et vaadata, kas ja kuidas need muutuvad. Kindlasti ei ole mõttekas kasutada sama testi igal aastal. Kui sa lünkteksti koostada ei soovi, võid selle asendada tavalise küsimustikuga.

Materjalidest leiad 3 erinevat sotsiomeetrilist testi ja küsimustiku.

Hinnangud puuduvad.