Ruumisuhteid väljendavate tagasõnade mõistmine – LÜHEM

1.99 

Ruumisuhteid väljendava tagasõna LÜHEM mõistmiseks mõeldud materjal.

Õpetaja: Airika Pening
Kategooriad: , , , Õppeastmed: , ,

Enne, kui laps saab hakata oma aktiivses igapäevases kõnes ruumisuhteid väljendavaid tagasõnu kasutama, peab ta neid mõistma.
Komplektis on 1 kaart, millel on näha ja kirjas antud komplekti kohasuhet väljendav tagasõna ja 9 kaarti, millel laps saab suuliselt/kirjalikult märkida, milline number vastab ülesandes küsitule ning õpetus (eraldi failina).
Kaardid on järjestatud nii, et raskusaste (esemete/olendite kogus, mille vahel valida) tõuseks.
NB! Mitme komplekti kasutamisel võivad mõned pildid kattuda – see on taotluslik, et suunata lapse tähelepanu loetu mõistmisele.

Kirjastiilina on kasutatud lugemisraskustega lastele mõeldud fonti.

Hinnangud puuduvad.