Praktiline töö “Täisnurkse kolmnurga trigonomeetrilised seosed”

2.00 

Praktiline töö täisnurkse kolmnurga trigonomeetriliste seoste nn avastamiseks. Töö maht 2×45 minutit.

Kategooria: Õppeaste:

Praktiline töö, mille käigus õpilased joonestavad kolmnurgad, mõõdavad nende kolmnurkade vastavate külgede pikkused ning arvutavad külgede jagatised. Praktilise töö tulemusena peaks õpilane avastama, et vaadeldavate jagatiste väärtused ei olene kolmnurga külgede pikkusest vaid ainult täisnurkse kolmnurga teravnurga suurusest ning saab teada, et teatud suhteid täisnurkses kolmnurgas nimetatakse siinuseks, koosinuseks ja tangensiks.

Hinnangud puuduvad.