Pilliroost geomeetria: rookuuse tegemise juhend.

3.00 

Geomeetriat õppides ja ruumilist taju arendades saad selle juhendi järgi koos grupiga valmistada pilliroost jõulukuuse ja hoiad sellega ka rookroonide valmistamise pärimust.

Geomeetria õppimisele aitab kaasa oma kätega geomeetriliste kujundite valmistamine. Lihtsad pilliroost nelitahukad loovad kokku kena jõulukuuse. Kui juba pilliroog olemas, siis saab ka igasuguseid teisi asju sellest ehitada, näiteks läbi proovida ka oktaeeder ja ikosaeeder. Failis on põhjalik juhend koos lihtsate skeemidega nii pilliroo ettevalmistamise eeltöödeks kui ka rookuuse ehitamiseks.  Tegevustesse võib lõimida loodusõpetuse, matemaatika, käsitöö, tehnoloogia ja liikumisõpetuse ning ühistegevuse käigus valmiv kuusk saab klassi jõulude ajal kenasti kaunistada. Pärast saab kuuse taas nö lahti võtta kas nelitahukateks või lausa kõrteks ja siis võib sellest teha mõne muu rookrooni või putukahotelli. Sellega väärtustad taaskasutust ja kohalikku loodusmaterjali ning hoiad ka rookroonide tegemise kultuuripärandit. #jõulud #pilliroog #taaskasutus #loodusmaterjal #lõiming #pärimus #jõulupuu #grupitöö #geomeetria

Hinnangud puuduvad.