Mitmeosalised tegusõnad (A1-A2)

3.00 

Õppematerjal sisaldab keerulisi tegusõnu, mis koosnevad mitmest osast.

В учебном материале собраны сложные глаголы, которые состоят из нескольких частей.

Õpetaja: Anna Khromova
Kategooria: Õppeaste:

Õppematerjal sisaldab keerulisi tegusõnu, mis koosnevad mitmest osast.

Kõigepealt leiate tabeli, mis sisaldab tegusõnu koos tõlkega vene keelde ja nende küsimust.

Siis on ülesanded , millesse tuleb sisestada sobiva tähendusega tegusõna. Sis on õpetajate tööleht vastustega.

 

Сначала вы найдете таблицу, в которой собраны глаголы с переводом на русский язык и их вопросом.

Далее вы найдете задания с предложениями, в которые нужно вставить подходящий по смыслу глагол. В конце вы найдете рабочий лист с ответами для учителя или cамостоятельной проверки.

Hinnangud puuduvad.