Sõbrapäev ja sõprus keeleletunnis. 20 aktiivõppe meetodit. Sobib ka keelekursusele

5.90 

Need südamlikud häid emotsioone tekitavad aktiivsed tunnid jäävad kauaks meelde. Tänu loovatele suhtlusoskust arendavatele ülesannetele suureneb klassi või õpperühma kuuluvustunne. Head impulsid toetavad koolirõõmu ja vaimset tervist.

Õppijate peal läbi proovitud valentinipäeva, sõpruse ja armastuse teemalised keeleõppe ülesanded. Need südamlikud häid emotsioone tekitavad tunnid jäävad kauaks meelde. Tänu loovatele suhtlusoskust arendavatele ülesannetele suureneb klassi või õpperühma kuuluvustunne. Head impulsid toetavad koolirõõmu ja vaimset tervist. Meetodikogumikus on 20 mitmekesist ülesannet, näiteks
🩷vanasõnad sõprusest – kolm harjutust
🩷raamat otsib kaaslast jt vahvad sisukad kaaslase otsimise kirjutamisülesanded
🩷koolipere ja iseenda tunnustamise loovülesanded
🩷vestlus- ja kirjutusülesanded sõbrapäevast
🩷töövõtted rõõmsate sõpruseteemaliste luuletustega – 9 luulevõtet ja kolm lihtsat luule kirjutamise metoodikavõtet
Õppemeetodid sobivad emakeele, eesti keele kui võõrkeele õppeks ning ka eri taseme keelekursustele. Samuti lõiminguks kunstiõpetuse, looduslooga ja inimeseõpetusega.
Hinnangud puuduvad.