Esimese hääliku määramine

1.50 

Lugemis-ja kirjutamisoskuse kujunemise toetamiseks harjutavad töölehed. Esimese hääliku määramine.

Kategooriad: , Õppeastmed: ,

Failis on 3lk

Esimene lehekülg tutvustab ülesannet ja annab väikese näite. Kaks lehekülge sisaldavad esimese hääliku määramise ülesandeid.

Vahvad ja värvilised pildid muudavad õppimise huvitavaks ning haarab laste/õpilaste tähelepanu.

Iga sõna tuleb valjult välja öelda ning seejärel määrata, milline häälik kõlab esimesena. Vastav täht tuleb kirjutada pildi alla. Kui reas on kõik sõnad lahendatud, saab kokku ka lahendussõna.

Hinnangud puuduvad.