Lühendid

2.50 

Mitmekülgne ja põhjalik materjal 3.-4. klassis lühendite õppimiseks.

Õpetaja: Laura Loorius
Kategooria: Õppeastmed: ,
Õppematerjal 3.-4. klassi eesti keele tundides lühendite teema käsitlemiseks.
Materjali on võimalik kasutada töölehtedena (iseseisva tööna), grupitööna või ka õpilastele ekraanilt näidata ja üleklassitööd teha.
Materjal sisaldab:
👉 Piltülesanne – leia pildilt lühendid ja kirjuta need;
👉 Lühendite-sõnade tööleht;
👉 QR koodid, mis peidavad endas erinevaid küsimusi seoses lühenditega (nende vajalikkus, kasutusviisid, punkti kasutamine lühendis jne);
👉 Vastused QR koodide küsimustele;
👉 Abilehte õpetajale (vastused ja juhend kasutamiseks).
Hinnangud puuduvad.