“Kuidas sul täna koolis läks?” ehk abivahend kooliteemadel vestlemiseks

Original price was: 1.00 €.Current price is: 0.50 €.

Uuringud on näidanud, et lastevanemate kaasatus lapse kooliellu suurendab akadeemilist edukust, sisemist motivatsiooni, eneseregulatsiooni ja isegi motivatsiooni lugeda. Ent kuidas seda teha? See juhis on koostatud abivahendina lapsevanematele, et kaasata edukamalt oma last koolipäevaga seotud vestlusesse, seda just läbi avatud küsimuste.

Kategooriad: , Õppeastmed: ,

Eduka vestluse aluseks on avatud küsimused, mis võimaldavad õpilastel oma koolipäevale mõelda, reflekteerida ja anda hoopis põhjalikuma vastuse. See omakorda annab lapsevanematele sisendit selle osas, milline oli koolipäev lapse vaatevinklist. See juhis on koostatud abivahendina lapsevanematele, et kaasata edukamalt oma last koolipäevaga seotud vestlusesse, seda just läbi avatud küsimuste. Juhis on ülesehituselt lihtsasti mõistetav ja korduvalt ning erinevatest teemadest vesteldes kasutatav. Klassijuhatajana jagasin juhist lapsevanematega, et neid toetada ent keeleõpetajana on neil kindlasti ka tunnis kasutusvõimalusi. Fail on kättesaadav nii PDF-na kui ka Wordi formaadis ehk see on soovi korral muudetav.

Hinnangud puuduvad.