“Korrutamine on kerge” tööraamat

7.00 

Suur korrutamise töölehtede kogumik. Tabel 1-10. Värvi, lõika, keeruta, arvuta. Sobib tabeliosade kaupa kätte andmiseks või suure töölehtedekogumikuna.

Kategooria: Õppeastmed: ,

“Korrutamine on kerge!“ on töölehtede kogumike kogu korrutamise
iseseisvaks harjutamiseks. Sobilik klassis lisaülesandeks ja metoodilise
lihtsuse tõttu ideaalne kodus harjutamise materjal.

Korrutustabel on jagatud osadeks, et kõik tabeli osad saaks hästi
omandatud ning vajaduspõhiselt saab ühe arvuga korrutamist harjutada
rohkem, teisega vähem. Laps saab valida omas tempos ja meelepäraste
ülesannete/mängude abil tabeli õppimise.
* Loodud on kogumikud:
-Korrutamine arvudega 1 ja 10
-Korrutamine arvuga 2
-Korrutamine arvuga 3
-Korrutamine arvuga 4
-Korrutamine arvuga 5
-Korrutamine arvuga 6
-Korrutamine arvuga 7
-Korrutamine arvuga 8
-Korrutamine arvuga 9
-Lisad
** Lisadesse oleme pannud mitme arvuga korrutustabeli harjutamise mänge ning tegevusi.
Kõik töölehed on koostatud tegevõpetajate poolt ja praktikas läbi testitud.

Hinnangud puuduvad.