Koosta oma tunniplaan

0.50 

Leht 1: Tunniplaan ja Märkmed: Õpilaste isiklikuks kasutamiseks mõeldud tunniplaani mall koos ruumiga oluliste märkmete ja ülesannete jaoks.

Leht 2: Minu Kaunistatud Tunniajad: Lõbus ja loominguline tunniplaani leht, kus õpilased saavad oma graafikut kaunistada värvide, piltide ja mustritega, väljendades oma isikupära ja loovust.

Leht 1: Isiklik Tunniplaan ja Märkmed

Juhised:

 1. Kuupäev: Õpetage õpilastele tähtsust jälgida aega ning panevad tähele, millal nad oma tunniplaani koostavad.
 2. Nädalapäev: Aidake õpilastel harjutada nädalapäevade tundmist ja nende märkimist oma tunniplaani.
 3. Tunniajad: Julgustage õpilasi mõistma, millal nende tunnid algavad ja lõpevad, et nad saaksid oma päeva planeerida.
 4. Märkmed: Pakkuge õpilastele võimalust märkmeid teha olulistest ülesannetest või meeldetuletustest, mis aitavad neil õigel ajal organiseerida.

Leht 2: Minu Kaunistatud Tunniajad

Juhised:

 1. Värvid ja Pildid: Julgustage õpilasi olema loomingulised, kasutades värve ja joonistades pilte, et muuta oma tunniplaan visuaalselt atraktiivseks ja isikupäraseks.
 2. Kaunista Pealkiri: Aidake õpilastel isikupärastada oma tunniplaan, lisades sellele pealkiri, kus on nende nimi ja aastaarv.
 3. Lisage Mustrid: Julgustage õpilasi kasutama erinevaid mustrilisi detaile, et muuta oma tunniplaan huvitavamaks ja silmapaistvamaks.
 4. Kirjutage Motiveeriv Sõnum: Julgustage õpilasi lisama oma tunniplaani inspiratsiooni- või motivatsioonisõnumi, mis innustab neid iga päev.
 5. Lõbutsege! Andke õpilastele võimalus lõbutseda ja nautida oma loovust, kui nad kaunistavad oma tunniplaani!

Märkus: Veenduge, et õpilased mõistaksid, et kuigi tunniplaani kaunistamine on lõbus, on oluline ka täita oma kohustused õigeaegselt ning kasutada seda organisatsioonivahendit tõhusalt.

 


Лист 1: Личное Расписание и Заметки

Инструкции:

 1. Дата: Помогите учащимся осознать важность времени и записать сегодняшнюю дату.
 2. День недели: Помогите ученикам тренироваться в определении дней недели и записывать их в своем расписании.
 3. Расписание уроков: Поощряйте учеников понимать, когда начинаются и заканчиваются их уроки, чтобы они могли эффективно планировать свой день.
 4. Заметки: Предоставьте учащимся возможность делать заметки о важных заданиях или напоминаниях, которые помогут им организоваться в нужное время.

Лист 2: Наклейки

Инструкции:

 1. Цвета и Рисунки: Поощрите учеников быть творческими, используя цвета и рисуя картинки, чтобы сделать свое расписание визуально привлекательным и уникальным.
 2. Украшение Заголовка: Помогите ученикам персонализировать свое расписание, добавив заголовок с их именем и годом.
 3. Добавление Узоров: Поощряйте учеников использовать различные узоры, чтобы сделать свое расписание более интересным и заметным.
 4. Написание Мотивирующего Сообщения: Предложите учащимся добавить в свое расписание сообщение с вдохновляющим или мотивирующим содержанием, которое будет вдохновлять их каждый день.
 5. Веселитесь! Дайте ученикам возможность развлечься и насладиться своим творчеством, украшая свое расписание!

Примечание: Убедитесь, что ученики понимают, что хотя украшение расписания может быть веселым, важно также выполнять свои обязанности вовремя и использовать этот инструмент организации эффективно.

Hinnangud puuduvad.