KONTROLLTÖÖ vastustega. Eestikeelsetele ja sihtkeele õpilastele

3.10 

Eesti keele kontrolltööd 2. klassile. Kontrolltööd on kahes variandis, mõlemal variandil on olemas vastused. Kontrolltööd on vastavuses 2. klassi õpitulemustega (vt pikemat kirjeldust). Õpitulemused on märgitud tööle, et õpetajal oleks parem ülevaade ning kergem tagasisidestada.

Kategooriad: , Õppeaste:

Eesti keele kontrolltööd 2. klassile. Kontrolltööd on kahes variandis, mõlemal variandil on olemas vastused. Kontrolltööd on vastavuses 2. klassi õpitulemustega. Õpitulemused on märgitud tööle, et õpetajal oleks parem ülevaade ning kergem tagasisidestada.

Õpitulemused:

  • kirjutab õigesti sõna lõppu -ga (kellega?, millega?);
  • kirjutab õigesti sõna lõppu -sse (kellesse?, millesse?);
  • teab, millise sidesõna ette kirjutada koma ja millise ette mitte;
  • oskab koma kasutada loetelus;
  • oskab sõnu silbitada;
  • oskab loendada silpide arvu sõnades;
  • tunneb poolitamise reegleid
Hinnangud puuduvad.