“KODU sõnavarakaardid – ainsus ja mitmus”

2.50 

48 sõnakaarti kodu sõnavara mitmuse vormide õppimiseks. Ühel kaardil on alati omadussõna ja nimisõna. Õpilased töötavad paaris. Üks ütleb sõnad ainsuses ja teine peab ütlema need mitmuses. Esimene paariline kontrollib, kas teine paariline vastab õigesti ning vajadusel abistab. Igal kaardil on ka pilt. Seega saab kaarte kasutada ka sõnavara õppimiseks ja kordamiseks. Kõik kaardid on eelvaates näha!