KELL- MINUTID

1.00 

Tööleht viie kaupa minutite loendamise harjutamiseks.

Õpetaja: Maarja Kass
Õppeaine: Õppeastmed: ,