Kaunis kalkun. Liikuvaks õppetegevuseks

Tasuta

Failis kalkuni leht ja sulgede lehed, mis võib eri värvi värvilistele paberitele printida.

🦃Kaunis kalkun tuleb eri värvi sulgedega ära ehtida. Iga kalkuni juurde sobitub üks sulg igast (neljast) värvist.
Õpilases töötavad rühmas. Korraga liigun vaid üks õpilane igast rühmast (umbes nagu teatejooks). Suled on maas laiali ja need tuleb sobivate kalkunite juurde toimetada. Aastaid tagasi LKK koolitusel käies oli midagi sarnast jäätistega kui mälu mind ei peta.
💡Mõned ideed:
Arvupered-kalkuni peal on kolm arvupere liiget, sulgedel vastusteta tehted (näidatud ka fotodel).
Liitmine ja lahutamine/korrutamine ja jagamine-kalkunil vastus, sulgedel tehted.
Sünonüümid-kalkunil üks sõna, sulgedel samatähenduslikud sõnad.
Inglise keele teemad-kalkunil kategooria nt animals ja sulgedel kategooriasse sobivad sõnad.
Looduses loomariik-kalkunitel loomariigi kategiooria nt imetajad, linnud, kalad jne, sulgedel liiginimetus.
Aastaajad- kalkunil aastaaeg, sulgedel kas kuud või tunnused
Häälikupikkus-kalkunil häälik nt o, oo, a,aa jne sulgedel sõnad lünkadega nt p___t
Häälikuühendid-kalkunil häälikuühend nt ae ja sulgedele liimitud/joonistatud pildike nt laeva pilt.
Inglise keeles või miks ka mitte teistes ainetes riikide teema käsitlemiseks-kalkunil riik, sulgedel selle sümbolid.
Võimalusi veel mitmeid.
Hinnangud puuduvad.