Kadripäev

2.50 

Pdf fail koosneb 5 leheküljest.

Õpetaja: Mariliis Kaasik
Kategooria: Õppeastmed: , ,

1. Tekst kadripäeva kohta. Õpilane saab otsida tekstist endale võõraid sõnu, leida nendele tähendusi ning järjestada loo põhjal tegevused.
2. Kadripäeva uskumused. Lõiming informaatikaga. Esialgu ühendab laps lause alguse ja lõpu nii, nagu arvab, et on õige. Seejärel kontrollib oma vastuseid arvuti abiga.
3. Kadripäeva riietus- laps loeb kirjeldust ja joonistab selle põhjal pildi.
4. Arvuta ja värvi- õpilane valib ise sobivad värvid, kirjutab need vastuste taha. Seejärel arvutab, ühendab ja värvib pildid.
5. Sõnarägastik- laps leiab sõnarägastikust 10 sõna, seejärel räägib pinginaabriga, kuidas on need sõnad kadripäevaga seotud.

Hinnangud puuduvad.