Hulkliikmete korrutamise abivalemite pusle (tase: keeruline)

3.00 

Sobilik 8. – 9. klassi õpilastele hulkliikmete korrutamise abivalemite harjutamiseks.  8.klassis kasutamisel arvestada, et tegemist on selle mängu raskema variandiga, 9. klassi õpilased saavad seda mängides abivalemeid meelde tuletada enne algebraliste murdude teemat.

Õpetaja: Tuuli Ojasalu
Kategooria: Õppeastmed: ,

Mäng koosneb 25 kolmnurgakujulisest kaardist, mille küljed tuleb ühendada nii, et ühe kolmnurga küljel asuv avaldis läheks kohakuti kolmnurgaga, millel asub selle avaldise vastus. Lõpuks kõik kaardid kokku pannes, tekib suur kolmnurk, mille pealt saab õige lahenduse korral kokku lugeda ühe Eesti vanasõna.

Selle mänguga saab kinnistada järgmisi teemasid:

  • hulkliikmete lihtsustamine;
  • hulkliikmete korrutamine;
  • ruutude vahe valem;
  • summa/vahe ruudu valem.

 

Hinnangud puuduvad.