Hindamismudel (referaat kirjanikust)

1.00 

Antud hindamismudel on koostatud II kooliastme kirjanduse tunniks, kuid sobib kasutamiseks ja teistes klassides.

Lisatud on kaks faili (pdf otse kasutamiseks ja muudetav wordi fail).

Eesmärk on toetada referaadi koostamise ja esitlemise protsessi hindamismudeliga.

Hinnatavad on nii referaadi koostamine kui ka esitluse pool.

Hindamisel kasutatakse nelja “plussi” süsteemi.

 

Kuna saad ka Wordi faili, siis on hindamismudel kasutatav erinevates õppeainetes ning erinevate projektide jaoks.

Hinnangud puuduvad.