Häälikupikkuste mäng “Vali õige”

2.50 

Mäng foneemitaju arendamiseks (häälikupikkused).

Õpetaja: Rutt Metsamaa
Tootekood: ÕmHmVõ Kategooriad: , , , Õppeastmed: , ,

Lugemise ja kirjutamise eelduseks on häälikute eristamine ja nende järjestuse määramine sõnas. Seda nimetatakse häälikanalüüsiks.  Kui on tekkinud arusaam, et sõnad  koosnevad häälikutest, siis saab harjutada järgmist oskust, milleks on foneemanalüüs ehk hääliku rühma ja pikkuse määramine. Foneemikuulmine võimaldab eristada üksteisest häälikuid ja võrrelda nende pikkussuhteid sõnas.

Järgnevas mängus tuleb häälida kaks sõna, kus on natukene erinev häälikuline koostis ning valida kumb variant on õige, nt lennuk vs lenuk. Mängu saab mängida näiteks pesulõksudega või lihtsalt õigele sõnale osutades.

Failis on kokku 30 erinevat sõna.

Hinnangud puuduvad.