Eesmärkide seadmine

3.00 

Selles failis on kokku saanud eesmärgistamise SMART teooria, loomingulised ülesanded ja reflekteerimine.

Materjaliga saab läbi viia terve õppetunni.

Materjali koostamisel on mõeldud just loovale lähenemisele. Olenemata vanusest on joonistamine ja värvimine sageli rõõmu pakkuvad tegevused, mis toovad nii mõnelgi korral tõsisematesse teemadesse veidike sära. Seega toetavad need töölehed mõttelendu ja aitavad seeläbi püstitada sisukamaid eesmärke.
Fail sisaldab:
  • Sissejuhatav leht – oskuste iseseisev kaardistamine.
  • Teooria – mis on eesmärk ja kuidas seada SMART eesmärke.
  • Kolme eesmärgi (õppetöö, sotsiaalne ja isiklik) seadmine.
  • Järeltegevus – eesmärkide jagamine kaaslasega ja koos nende üle reflekteerimine.

Materjalide koostamisel on kasutatud allikat  – https://www.teeviit.ee/kuidas-pustitada-tarku-eesmarke/

Hinnangud puuduvad.