Aasta lind ja loom 2024. Asesõnad, arvsõnad, omadussõna võrdlusastmed.

1.00 

Töölehed loodud 6. klassi õpilastele. Aasta looma ja linnu kohta informatsiooni leidmine on seotud õpitavate teemadega nagu asesõnad, arvsõnad, omadussõna võrdlusastmed ja reklaam.

Õpetaja: Sille Veski
Kategooria: Õppeastmed: ,

PDF tööleht koosneb kahest poolest, kus ühel on ülesanded aasta linnu ja teisel pool aasta looma kohta.

Ülesanded:

  • Loe läbi, millist infot pead looma/linnu kohta leidma. Skaneeri QR-kood, loe ja täida ülesanne. (NB! QR-koodi avamine viib MEQR lehele, kus tuleb vajutada all halli lahtrit “Skip advertisement“.
  • Linnu puhul avaneb link – https://bio.edu.ee/loomad/Linnud/liindex.htm
  • Looma puhul avaneb link – https://www.ejs.ee/2024-aasta-loom-on-saarmas/
  • Loetud teksti põhjal otsi või mõtle 3 omadussõna ja kirjuta tabelisse algvõrre, keskvõrre ja ülivõrre. Lõpeta näide.
  • Jooni alla arvsõnad.
  • Kirjuta lünka asesõnad kes või mis õiges käändes. Märgi sulgudesse, mis käänet kasutasid.
  • Pane omadussõna sobivasse võrdesse.
  • Kasutades omadussõnu ja nende võrdlusastmeid ja arvsõnu, kirjuta saarma/käo kohta 3-4 põnevust tekitavat reklaamlauset.

Töölehe koostamisel inspiratsiooni saamiseks kasutasin ka seda lehekülge – https://eoy.ee/kagu/uudised/aasta-lind/aasta-lind-on-endelinnuks-peetud-kaegu

Hinnangud puuduvad.