6.klassi inimeseõpetuse teemade kordamine

1.50 

Kokkuvõttev töö 6.klassi inimeseõpetuse teemade “Käitumisviisid: agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumine”; “Abistamine ja koostöö” ning “Erinevuste mitmekesisus” kordamiseks, teema lõpetuseks.

Vaheldusrikas viis, kuidas II kooliastme inimeseõpetuse teemasid korrata/arusaamist hinnata.

Õpetaja: Laura Loorius
Kategooriad: , , Õppeaste:
Õppematerjal sisaldab:
🟨 Kümme piletit kordamisküsimuste/ülesannetega. Võimalus on jagada tunnis töölehed õpilastele ja koos olukorrad läbi rääkida või jätta koduseks tööks olukorrad ise läbi mõelda ja teemad nende suunavate küsimuste ja ülesannete abil üle korrata.
🟨 Kümme vastuste sedelit (igal lehel kaks, mis tuleks siis lahti lõigata), kuhu õpilane saab vastavalt küsimusele/ülesandele oma vastuse kirjutada. See on pigem hindamiseks mõeldud pool. Õpilane tõmbab laualt üle pileti (piletid on lauale tagurpidi asetatud) ning võtab kõrvalt sedeli, kus on sama number. Seejärel vastab põhjalikult küsimusele.
Hinnangud puuduvad.