6. klass – Sparta – SEL oskuste arendamise töölehed – 13tk

2.00 

Sotsiaal-emotsionaalse õppimise (SEL) oskuste arendamine on oluline osa laste haridusest, aidates neil paremini mõista iseennast ja teisi, luua positiivseid suhteid ning teha vastutustundlikke otsuseid. Sparta ajalugu pakub mitmeid põnevaid võimalusi SEL-i oskuste arendamiseks, kuna see on täis näiteid juhtimisest, vastupidavusest, meeskonnatööst ja eetikast. Siin on 14 ülesannet SEL oskuste arendamiseks.

 

Sotsiaal-emotsionaalse õppimise (SEL) oskuste arendamine on oluline osa laste haridusest, aidates neil paremini mõista iseennast ja teisi, luua positiivseid suhteid ning teha vastutustundlikke otsuseid. Sparta ajalugu pakub mitmeid põnevaid võimalusi SEL-i oskuste arendamiseks, kuna see on täis näiteid juhtimisest, vastupidavusest, meeskonnatööst ja eetikast.

Siin on kümme kõige olulisema SEL-oskuse näidet: Empaatia ja mõistmine, otsustusvõime, meeskonnatöö ja koostöö, enesejuhtimine, sotsiaalsed oskused, vastupidavus, eetiline käitumine, juhtimine, enesepeegeldus ja sotsiaalne teadlikkus.

Siin on selleks 13lk. Kokku on 10 erinevat analüüsivat küsimust. Viimasel kahel lehel on kirjas ka üldlevinud emotsioonide nimed. Sobib kasutamiseks nii tunnis grupitööna või kirjutamisülesandeks kodus.

Hinnangud puuduvad.