2024. aasta puu: tamm

1.00 

Tööleht aasta puu, tamme, kohta.

Tööleht selle aasta puu, tamme, kohta. Töölehel on lugemistekst, puu osade kordamise ülesanne, natuke arvutamist ja lünktekst. Lugemispala lugemisel saab arvestada laste vanust ja anda ka nt lisa-ülesande (tee iga lõigu kohta küsimus; tee iga lõigu kohta oma sõnadega kokkuvõte; tee värviseks tundmatud sõnad jne).

Hinnangud puuduvad.