Vastlapäev

2.50 

Fail koosneb 8 tegevusest.

1. Aita laps kelguni- õpilase ülesanne on leida ette antud punktid (A4, B2 jne) ning need värvida.
2. Lugemisülesanne- tekst+tõene/väär lause
3. Vastlavurri meisterdamise juhend
4. Värvipilt
5. Viis tekstülesannet
6. Vastlapäeva jutuke- Õpilane järjestab pildid ning kirjutab jutukese.
7. Vastlapäeva sudoku- 2 erinevat. Õpilane lõikab pildid välja ja liimib Sudoku põhjale.
8.Ristsõna+joonista pilt

Hinnangud puuduvad.