Ühelised ja kümnelised

2.00 

Ühelised ja kümnelised

Õpetaja: Imma
Kategooria: Õppeastmed: ,

Tööleht sobib teema kinnistamiseks või kordamiseks. Ülesannete käigus saab:

  • Laps õpib koostama diagrammi vastavalt ühelistele ja kümnelistele.
  • Laps õpib kirjutama numbrit ette antud ühelistest ja kümnelistest.
  • Laps õpib eristama ühelisi ja kümnelisi ette antud arvu põhjal.

 

Hinnangud puuduvad.