Tööleht “Rütmivältused”

Original price was: 2.50 €.Current price is: 2.00 €.

Tööleht on mõeldud kasutamiseks 3. klassi muusikaõpetuses, et mõista rütmi TAI-RI pikkust ning ülesehitust.

Õpetaja: Karmen Kaljuste
Kategooria: Õppeaste:

Ülesanne on mitmetasandiline ning seda on võimalik teha nii koostööna, kui ka individuaalselt.

Ülesanne: Tunne õuna järgi ära, millise rütmivältusega on tegemist, kirjuta see koos nimega järgmisse tulpa. Seejärel kirjuta, mitu lööki vältus kestab ja viimaks märgi vältuse osad värvide abil sektordiagrammile (soovituslik oleks märkida eri osad eri värvidega nii, nagu lahendusega lehel näha.).

PS! Töölehega on kaasas ka “lahendatud” variant, kus õpetaja saab tutvuda töölehe koostaja nägemusega. Igati tervitatav on lehti vastavalt vajadusele täiendada. Ootan ka tagasisidet, sh konstruktiivset kriitikat, et pakkuda muusikaõpetusse veelgi paremaid õppematerjale ja -tegevusi.

Sinu õpetaja |Karmen

Hinnangud puuduvad.