“SUVI: TEGEVUSED RANNAS – tööleht ja 27 valikukaarti”

2.30 

Tööleht (2 lk) teemal TEGEVUSED RANNAS. Töölehed on tehtud eesti keele teise keelena tundi, aga sobivad hästi ka eesti emakeelega õpilastele.  Töölehtedega kaasas on ka 27 kaarti küsimusega: “Kas sulle meeldib rohkem SEE või SEE?” (nt “Kas sulle meeldib rohkem liivalossi ehitada või ajakirja lugeda.”). Valikukaartidel on samad tegevused, mis töölehe harjutuses, nii et selle abil saab õppida erinevaid rannategevusi. Kaardid võib printida värvilisele paberile, et need oleksid lõbusamad.

 

Töölehel on sõnavara-, rääkimis- ja kirjutamisharjutus. Lisaks harjutatakse da-infinitiivi vormi (kõik tegevused on da-vormis) ja põgusalt kohakäändeid (KUS?). NB! Kogu materjal on eelvaatest täielikult nähtav.

 

 

Kuidas kaarte kasutada? 

 

1) Õpilased küsivad paaris üksteiselt küsimusi ja vastavad (aitab õppida sõnavara). Edasijõudnud võivad ka põhjendada, miks nad just selle valiku tegid.

 

2) Mängitakse kogu grupiga. Kõik seisavad. Mängujuht (alguses õpetaja, siis kordamööda õpilased) võtavad ühe kaardi ja esitavad küsimuse. Mängujuht näitab käega, kuhu peavad liikuma inimesed vastavalt oma eelistusele (nt ütleb “Kas sulle meeldib rohkem ujuda” ja näitab samal ajal tahvli suunas “või paadiga sõita” ja näitab ukse suunas. Need, kellele meeldib rohkem ujuda, liiguvad tahvli juurde, kellele paadiga sõita, ukse juurde.)

 

3) Õpetaja paneb klassi keskele pika nööri. Mängujuht loeb kaardilt valikuvariandid ja näitab käega, kummale poole nööri kummagi variandi eelistajad peaksid hüppama. Võib ka leppida kokku, et esimesena nimetatud tegevus on alati vasakul pool ja teine paremal pool.