Tähestikuline järjekord

0.50 

Tööleht, kus paaristööna mängitakse “poomise” mängu põhimõttel sõnade ära arvamist. Seejärel järjestatakse saadud sõnad tähestikulisse järjekorda.

Õpetaja: Kärt Vainura
Kategooria: Õppeastmed: , , , , ,