Tähestik ja häälikud ja nende pikkused

1.50 

Tööleht hääliku teemade kordamiseks.

Õpetaja: Sigrid Soosaar
Kategooria: Õppeaste: