“SUVI: mida tehakse suvel?” komplekt

2.80 

Materjal, mille abil saab õppida suvetegevusi ja umbisikulist tegumoodi. Sisaldab 24 fraasi. Sobib kasutamiseks A2 tasemel (või kordamiseks kõrgemal).

Komplekti kuuluvad:

– Tööleht “Mida tehakse suvel?” – kirjuta lünka õige tegusõna umbisikulises tegumoes (pildi järgi; variandid ette antud).

– Väikesed pildi- ja sõnakaardid. Tuleb välja lõigata. Õpilased ühendavad individuaalselt või paaris pildi ja fraasi. Saab kasutada ka muudeks keelemängudeks, näiteks 1) Üks õpilane asetab kõik pildid lauale. Paariline võtab ükshaaval fraase ja loeb need ette. Teine paariline otsib vastava pildi. 2) Paaride tegemiseks (ühel fraas, teisel pilt) 3) Kõik õpilased asetavad fraasid lauale. Õpetaja näitab pilti ja kõik leiavad siltide seast fraasi, mis sobib näidatud pildiga.

– Pildikaardid seintele. Kokku 24 pilti. Ühel A4-l on 6 pilti. Piltidega kokku käivad fraasid umbisikulises tegumoes on eraldi lehtedel. Need saab pildi alla seinale kleepida ja hiljem sildid ära võtta, kui õpilastel on juba vormid ja sõnad selged.

Soovitan pildid ja sildid ära lamineerida ja lamineeritud paberi taha panna magnetkleeps. Nii saab pilte ja silte kiiremini tahvlile asetada ja ära võtta (palju mugavam kui tahvlinäts).