SÕNALIIKIDE SÕNAKÄRJED

3.00 

Õppimine ja mängulisus käsikäes ehk sõnaliikide õppimiseks ja kordamiseks suunatud õppemäng algklassidele. Materjal sobib nii iseseisvaks kordamiseks kui koos paarilise/tiimiga mängimiseks.

Õpetaja: Algklaslane
Kategooria: Õppeastmed: , , ,

🍯 SÕNALIIKIDE SÕNAKÄRJED 🐝

Õppimine ja mängulisus käsikäes ehk sõnaliikide õppimiseks ja kordamiseks suunatud õppemäng algklassidele.
Materjal sobib nii iseseisvaks kordamiseks kui koos paarilise/tiimiga mängimiseks.

Mängualused ja sõnasedelid tuleb eelnevalt välja printida ja lõigata (soovitavalt lamineerida), ent ühekordne vaev tasub end ära, hiljem on materjal korduvalt ja eri viisidel kasutatav.

Õpilased võtavad endale mängualused (sõnaliikide nimetustega neli kärge) ning hakkavad kordamööda kotikesest/karbikesest/vm sinna asetatud sõnasedeleid tõmbama. Saadud sõna tuleb vastavalt selle liigile paigutada õige kärje külge. Kui materjali kasutada mängulise võistluse eesmärgil, siis on võitja see, kes kõik enda kärjed esimesena sõnadega ümbritsetud saab. Kui mõni kärg täitub varem, siis “kasvatatakse” seda külgedelt kuni täidetud saavad kõik sõnakärjed.
Üksinda mängides on õppemoment lihtsalt sõnaliikide tundmises ja kinnistamises.

Põnevuse lisamiseks võib mängu lisada “boonuskaardid” – mesilased ja pommid. Kui õpilane tõmbab kotikesest mesilasega sedeli, saab ta seda kasutada ükskõik millise kärje täiendamiseks. Kui aga tõmmatakse pommiga sedel, tuleb õpilasel ühe (vabalt valitud) kärje sõnadest/sõnast loobuda.

Veel võib mängu pisut keerukamaks muuta tingimusega, et lisaks sõnade tõmbamisele tuleb sedelil oleva sõnaga moodustada ka lause vms. See oli vaid minu poolt välja pakutud variant – kasutamisvõimalusi on mitmeid, lase ainult loovusel lennata!

Hind: 3€
Mängukomplekti (14lk PDF-fail) kuulub:
* 4 sõnaliikide mängualust ehk sõnakärge (nimi-, omadus-, ase- ja tegusõnad);
* 3 lk nimisõnasedeleid (99 sõna);
* 3 lk omadussõnasedeleid (99 sõna);
* 3 lk tegusõnasedeleid (99 sõna);
* 3 lk asesõnasedeleid (99 sõna) – asesõnade puhul on need kirjutatud sõnapaaridena, st lähtuda tuleb tumedamas trükis sõnast.
* boonuskaartidena mesilased ja pommid.

Hinnangud puuduvad.