Rütmid ja taktimõõt (+tunnikontroll)

2.00 

Matemaatikaga lõimitud rütmi pikkuste ja taktimõõdu kordamine. Kaasas kokkuvõttev tööleht, mida saab kasutada nii harjutamiseks kui ka teadmistekontrolliks.

Tootekood: MK1 Kategooria: Õppeastmed: , ,

Töölehtede komplekti kuuluvad:

  • Rütmide liitmine – 2 ülesannet – rütmipikkuste kokku arvutamine ja rütmidest tehete moodustamine.
  • Rütmide lahutamine – samuti 2 ülesannet, mis on oma põhimõttelt samad liitmise töölehega.
  • Taktimõõdu lisamine – iga rea ette tuleb lisada sobiv taktimõõt.
  • Taktide täitmine – ette antud taktimõõdu järgi tuleb lisada sobivad rütmid.
  • Kokkuvõttev tööleht – sobib nii harjutamiseks tunnis, kodutööks kui ka tunnikontrolliks.
Hinnangud puuduvad.