ORIENTEERUMINE PABERIL (ametid).

2.50 

Lõikamine ja kleepimine nõuavad peenmotoorikat, mis on oluline käelise osavuse arendamiseks. Orienteerumismäng paberil arendab lapse kognitiivseid oskusi, nagu planeerimine ja probleemide lahendamine. Laps peab mõtlema, millises järjekorras nooled paigutada ja kuidas need omavahel seostuvad. Laps järgib töölehel antud juhiseid ning arendab loogilist mõtlemist.

  1. TULETÕRJUJA
  2. PILOOT
  3. ÕPETAJA
  4. LAULJA
  5. ARST
  6. POLITSEINIK