Õppeainete nimetused

1.50 

Õppeainete nimetused tahvlile.

Komplektis on olemas kõik põhilised õppeained. Kuna koolides kasutatakse mõne aine puhul erinevaid nimetusi, siis on mõne aine puhul välja toodud mitu varianti. Nii saab iga õpetaja valida just sobiva enda koolist lähtuvalt.

EESTI KEEL, MATEMAATIKA, LOODUSÕPETUS, INIMESEÕPETUS, INGLISE KEEL, MUUSIKA, HOMMIKURING, VALIKAINE, KUNST, TÖÖÕPETUS, KÄSITÖÖ, KÄELINE TEGEVUS, RÜTMIKA, KEHALINE, LIIKUMISÕPETUS, ENNASTJUHTIV ÕPPIJA, ÕUEVAHETUND, SÖÖGIVAHETUND, PIKAPÄEVARÜHM, MENTORTUND, ÜLDÕPETUS (terve lehekülg ehk 4tk).