Mediaanid – esitlus, mille sees on õpilastele küsimused ja ülesanded

Original price was: 2.50 €.Current price is: 1.99 €.

MS Powerpoint esitlus tunni läbiviimiseks teemal MEDIAANID.

Korratakse üle, mis on mediaanid, nende lõikepunkti omadused.

Antakse õpilastele mõtlemiseks küsimusi näiteks, millisel kolmnurgal saab olla kaks ühepikkust mediaani jne, miks jaotab mediaan kolmnurga kaheks võrdse pindalaga osaks jne.

Ülesanded mediaanide tekitatud kolmnurga ümbermõõdu ja pindala kohta. Ülesanded on koos lahenduse selgitustega, mida saab õpilastele samm-sammult näidata, et jõuaks arusaamiseni.

Lisamõttena: Väga nutikatel õpilastel võib lasta välja mõelda, kuidas ümbermõõdu ülesande kolmnurk nende andmete põhjal paberile (või nt geogebra abil) konstrueerida.

Õpetaja: Kait Kleemann
Kategooria: Õppeaste: