Ligikaudsed ja täpsed arvud, arvude ümardamine

1.00 

7. klassile mõeldud täpsete ja ligikaudsete arvude teema tund koos ümardamise kordamisega (sobib ka kuuendale klassile).

Õpetaja: Talvi Kaja
Kategooria: Õppeastmed: ,
Juhendid:
Ligikaudsed ja täpsed arvud
Õpilased on kolmestes-neljastes rühmades.
Igal rühmal on eemal anuma sees laused (inspireeritud Koolibri 7. kl I osa õpiku 206-208 ülesannetest).
Üks õpilane toob anumast ühe lause ja otsustab, kas tegu on ligikaudse või täpse arvuga andmetega ning paigutab seejärel lause vastavasse topsi.
Seejärel toob järgmine õpilane sedeli.
Lõpuks kontrollitakse, kas paigutati sedelid õigesti.
Vaja: Anumaid, milles on algselt sildid (soovitatavalt erineva värvilise paberi peale prinditud ja lamineeritud)
Jaotamiseks teisi anumaid (igale rühmale 2) või ette valmistada muu süsteem ribade jaotamiseks.
Arvude ümardamine koos mälutreeninguga
Rollid: mälutreenija, kirjutaja, ümardaja. Õpilased on kolmestes rühmades.
Eemal on leheriba, kuhu on kirjutatud erinevad arvud. Igal tiimil on oma.
Üks õpilane läheb arvude juurde ja jätab neist esimese meelde. Tuleb ja ütleb selle arvu oma tiimiliikmele, kes paneb selle kirja lehele. Ümardaja veeretab seejärel täringut, mille järgi saab ta teada, milleni ta vastava arvu ümardama peab, kirjutaja märgib ristikesega, milline oli täringu silmade arv. Seejärel ütleb ümardaja õige vastuse, mille paneb kirjutaja kirja. Seejärel rollid vahetuvad.
Vaja: Arvude pabereid.
Igale tiimile täring.
Igale tiimile leht (lk 4) täitmiseks, soovitatavalt koos alusega. Kirjutusvahend.
Fail on PDF formaadis ja sisaldab juhendit, 1 A4 laused ja küsimused, mida jaotada ligikaudseks ja täpseks, 1 A4 (4 tulpa) ümardamiseks arve, 1 A4 leht, kuhu ümardamisi kirjutada.
Hinnangud puuduvad.