Koomiksite põhjad

2.50 

20 lehekülge koomiksite põhju.

20 lehekülge koomiksite põhju.

5 lehekülge- on mõned täidetud lahtrid, õpilane täidab ülejäänud.

5 lehekülge- mõnes lahtris on väljendid/häälitsused. Õpilane saab täiendada.

5 lehekülge- mõnes lahtris on kriipsud/jooned. Õpilane saab täiendada.

5 lehekülge- esimeses lahtris on loo algus, õpilane lõpetab loo.

Hinnangud puuduvad.