Kokkuvõtlik ülevaade eesti keele ajaloost / “Tasuja” keeleülesanne ja sisukontrolli analüüsiülesanded

3.50 

Koondmaterjal, mille abil on võimalik tutvustada III kooliastme õpilastele eesti keele ajaloo ja sõnavara arenguga seotud teemasid lõimituna E. Bornhöhe “Tasuja” teosega.

Õpetaja: OLGA MARTIS
Kategooriad: , Õppeastmed: , , ,

Tegemist on materjaliga, millest 1. osa on üles ehitatud EKI 2022. a keelekildudele – õpilastel on võimalik tutvuda eesti keele ajaloo ning sõnavara arenguga. Õpilane vaatab keelekilde, täidab töölehe ning õpetaja loob soodsa pinna klassiaruteluks.

Oma praktikas olen seda ülesannet alati kombineerinud E. Bornhöhe “Tasuja” teosega. Kuna tegemist on ühe vanima eesti kirjanduse tüvitekstiga (1880), millega III kooliastme õpilane kokku puutub, siis on see suurepärane võimalus käsitleda eesti keele – kirjanduse lõimingutundides ka 19. sajandi lõpu kirjakeelt. Lähilugemise meetodi kaudu otsivad õpilased huvitavat sõnavara ja iseäralikke lauseehituse näiteid, analüüsivad neid ja võrdlevad tänapäeva kirjakeelega.

Boonusena on kaasas “Tasuja” sisukontrolli küsimused ja ülesanded (15 tk) koos vastustega. Vastused on mõeldud eelkõige õpetajale – me kõik teame, et tihtilugu on õpetajal üpris vähe aega teoseod korduvalt üle lugeda. Mäluvärskenduseks peaks see materjal igal juhul sobima!

Ülesanne sobib temaatiliselt hästi ka enne vabariigi aastapäeva!

Hinnangud puuduvad.