Kirjatehnika töölehed

2.00 

Tööleht on jaotatud neljaks osaks. Harjutada saab tähe kirjutamist (punktiiri abil, iseseisvalt), saab otsida tähte teiste tähtede seast ja tähekuju kinnistamiseks ka värvida. Fail sisaldab tervet tähestikku (kokku 23 lk, igal lehel üks täht).

Õpetaja: Johanna Muidre
Kategooria: Õppeastmed: , ,