“HOBID – mul on … kellel on …? + pildikaardid”

2.00 

Mäng “Mul on … kellel on …?” hobide teemal. Kokku 24 kaarti (ühel õpilasel võib olla ka mitu kaarti). Lisaks on kaasas pildikaardid, mille abil saab enne mängimist sõnavara korrata (ühel lehel 6 kaarti, kokku 24 pilti). Väga haarav mäng võõrkeeletundi, aga ka eesti emakeelega õpilastele sõnavara laiendamiseks.

 

Mängimiseks on kaks varianti (mängida saab erinevatel keeletasemetel):

 

1. Lihtsam variant – õpilased nimetavad, mis hobi on nende kaardil. Esimene õpilane ütleb: “Kellel on koorilaul?” Järgmine vastab: “Mul on koorilaul. Kellel on võõrkeeled?”

 

2. Raskem variant – õpilased kirjeldavad oma sõnadega kaardil olevat hobi (Aliase moodi). Esimene inimene ütleb: “Kellel on üks hobi, millega ei saa tegeleda üksi. Sellega peab tegelema teiste inimestega koos ja peab oskama väga hästi laulda. Siis võib minna ka laulupeole!” Järgmine ütleb: “Mul on koorilaul! Kellel on selline hobi, millega tegeleb Mari. Kui ta on selles väga hea, siis ta saab reisida mööda erinevaid riike ja rääkida inimestega nende emakeeles.”