Hello English – tööraamat + õpetaja tööplaan (inglise keele sissejuhatav kursus)

Original price was: 25.00 €.Current price is: 20.00 €.

“Hello English” tööraamat algajale Eesti lapsele inglise keele lugemise, kirjutamise ja baassõnavara õppimiseks. Siinse komplekti ostes saad: (1) tööraamatu faili (132 lk), (2) õpetaja tööplaani (iganädalaste teemade kirjeldus, abivideote lingid jmt).

Lisaks lugemise baaskursusele katab tööraamat baastasemel järgmiseid teemasid: Introduction & greetings, What’s your name?, What/Who is that/this?, Please & thank you, Spelling my name, Numbers 1-12 & age, Where is it? (prepositions), Let’s go to school, Opposites, Colours, Clothes, Face, Body, Days of the week, Months, Weather, Seasons, Time, Daily activities, In the park, At my house, Food, Visiting Gran & introducing a friend, In town, New teacher, Summer holidays.

Õpetaja: Kätlin Hommik
Tootekood: ÕK-10 Kategooria: Õppeastmed: ,

Mis on „Hello English” ja kuidas seda kasutada?

„Hello English” on õppematerjalide komplekt, mille abil tutvustada algajale Eesti lapsele inglise keele lugemist, kirjutamist ja baassõnavara enda väljendamiseks. Komplekti kuuluvad (1) tööraamat, (2) sõnavarakaardid, (3) enim kasutatavate sõnade kaardid (red words and green words), (4) õppevideod ja (5) õpetaja tööplaan. Sissejuhatava kursuse peamine eesmärk on, et õpilased hakkaksid inglise keeles rääkima ning omandaksid inglise keeles lugemise baasteadmised. Seda saab kasutada nii 2. klassi inglise keele valikaine kursuse raames (enne ILE või mõne muu õppekomplektiga alustamist) koolis, koduõppel olevate õpilastega, kui ka innukate noorte õppijatega, kelle vanemad soovivad neile juba kodus inglise keele põhitõdesid tutvustada.

„Hello English” metoodika põhineb Suurbritannias ja USAs edukalt kasutataval Phonics metoodikal, mis õpetab lugema ja kirjutama, mitte uut sõnavara sõna haaval pähe õppides, vaid foneemide kaupa kokku häälides. Nii suudavad lapsed peale foneemikursuse lõpetamist vabalt lugeda ka võõra sõnavaraga (või absurdisõnadega) teksti ja kirjutada sõnu, mida nad vaid kuulnud on. „Hello English“ metoodika õpetab lapsi otse inglise keeles lugema ja kirjutama, kasutamata algstaadiumis transliteratsiooni abi, mis paljudes lastes segadust tekitab.

„Hello English“ läbib foneemiõppe kolm taset, alustades erinevate tähtede hääldamisest. Kõigepealt saab õpilane kinnitust, et ta juba oskab natuke inglise keeles lugeda – esimeses peatükis võetakse läbi tähed, mis häälduvad eesti keeles samamoodi kui inglise keeles. Teises peatükis tutvub õpilane tähtedega, mis häälduvad inglise keeles veidi teisiti kui eesti keeles ja kolmandas peatükis tähtedega, mis häälduvad inglise keeles hoopis teisiti kui eesti keeles. Neljas peatükk keskendub juba kõige enam levinud digraafidele ja lõpetab esimese taseme. Teisel ja kolmandal foneemiõppe tasemel tutvub õpilane inglise keeles enim kasutuses olevate digraafide ja trigraafidega.

Paralleelselt foneemiõppega, saavad õpilased ka harjutada inglise keeles enim kasutatud lühikeste sõnade lugemist. Nimetagem neid kiirlugemissõnadeks (sight words) ja nende pildina ära tundmine ning automaatne lugemine tõstab oluliselt väikese õppija lugemistempot.

„Hello Englishi“ kolmandaks eesmärgiks on väikestele õppijatele tutvustada enam levinud keeleõppe teemasid ja nendega seotud sõnavara. Need kolm eesmärki (foneemiõpe, kiirlugemissõnad ja peamised teemad koos sõnavaraga) rulluvad õpilase ees paralleelselt lahti peatükist peatükki.

Kuna tööraamatu rõhk on lugemistehnika kui sellise arendamisel, ei ole ka oluline, et lapsed kõiki tekstide sõnu mõistaksid või kõigest aru saaksid, mida nad loevad. Seetõttu pakub „Hello English“ arenguvõimalusi nii neile lastele, kes juba inglise keelega tuttavad on, kui ka neile, kes teevad alles täitsa esimesi samme ja millestki veel aru ei saa. Ka sõnavara on võimalik õpilastel omandada vastavalt tasemele – kas ainult lugemisel ära tundmiseks ja suuliselt järgi ütlemiseks või ka kirjapildi õppimiseks. Sõnavara suulist omandamist toetavad iga õppetüki juurde käivad sõnavaravideod.

Kuna Eesti lapsed veedavad aina rohkem aega arvutis inglisekeelses keskkonnas, jõuavad nad kooli oma esimesse inglise keele tundi väga erineva inglise keele tasemega. „Hello English“ toetab iga õpilast; ükskõik, milliselt tasemelt ta oma inglise keele õpinguid alustab.

„Hello English“ metoodika on omapärane veel selle poolest, et pakub väikestele õppijatele tavalisest rohkem visuaalset ja auditiivset tuge – iga peatüki kohta on youtube’is saadaval videod, mida saab kasutada nii klassis kui ka koduseks kordamiseks. Lisaks on õpetaja tööplaanis lai valik teemakohaseid multifilme, õppevideoid ja ka Liveworksheets harjutusi, mis teevad õpilaste jaoks õppimise vaheldusrikkamaks, lõbusamaks ja nauditavamaks; õpetaja jaoks aga vähendavad tunduvalt tundide ettevalmistuse vaeva.

Loomingulist õppimist ja õpetamist!

õpetaja Kätlin

Hinnangud puuduvad.