Häälikuõigekirja tööleht

3.00 

Häälikuõigekirja reeglid kahe kombineeritud harjutusega

Õpetaja: Kairi Korde
Kategooria: Õppeastmed: ,

Töölehel on häälikuõigekirja reeglid, mida 9. klassi lõpetaja teadma peaks.

Paremal on harjutused, milles ühe puhul tuleb lisada lünka sõnasse sobiv(ad) häälik(ud) ja teise puhul lisada kastikesse reegli number, mille järgi sõna nii kirjutatakse.

Esimene tööleht on õpilastele kordamiseks ja täitmiseks, teine õpetajale kontrolliks.

Hinnangud puuduvad.