Geomeetrilised kujundid töö

1.00 

Kokkuvõttev töö geomteeriliste kujundite peale.

 

Õpetaja: Riine Tammik
Kategooria: Õppeaste:

Kontrollitavad õpitulemused:

  • Õpilane eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest kujunditest; näitab nende tippe, külgi ja nurki. 
  • Eristab ringe teistest kujunditest. 
  • Leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid. 
  • Eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest ruumilistest kujunditest; näitab nende tippe, servi ja tahke. 
  • Eristab kera teistest ruumilistest kujunditest.
Hinnangud puuduvad.