Foneemitaju – kas õige või vale (häälikupikkused)

2.50 

Foneemitaju arendamine

Lõika ülesandekaarid välja või pane leheküljed tervelt kilekaante vahele kiirköitjasse. Failis on kokku 10 lehekülge, lihtsamate ja natukene keerukamate sõnadega. Laps loeb kokku sõna, häälib ja määrab kas häälikupikkus on õiges või vales kohas. Laps valib õige vastusevarjandi (kas sõna on kirjutatud õigesti või valesti). Võimalusi mängida on mitmeid – laps näitab õigele vastusele või tõmbab õigele vastusele ringi ümber. Kui kasutada väljalõikatud kaartidena, võib väikese pesulõksu kinnitada õigele vastusele.

EESMÄRK: Laps õpib häälikupikkust määrama. Nt PALL – mis häälikut venitad selles sõnas? Kas ütled “Paal” või “Pall”? Lapse ülesandeks on leida üles õige sõna. Mäng toetab lugemis- ja kirjutamisvalmidust ja arendab lapse häälikuanalüüsi ehk foneemitaju oskusi.

Õpetaja: Ahlam's mängud
Kategooriad: , Õppeastmed: , ,